Czyszczenie wentylacji w budynkach mieszkalnych, biurach i zakładach przemysłowych

Coraz więcej osób zwraca olbrzymią uwagę na jakość powietrza w otoczeniu, w którym żyje. Dotyczy to zarówno czystości powietrza w danym regionie, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach, za które odpowiada bezpośrednio wentylacja pomieszczeń. Poprawnie wykonaną wentylację można rozpoznać szybko, na przykład poprzez stopień zaparowania okien, widoczną na ścianach pleśń, czy też unoszące się w powietrzu nieprzyjemne zapachy.

Czyszczenie wentylacji ma olbrzymie znaczenie w pomieszczeniach lokali gastronomicznych. Odpowiednia kondycja i czystość systemu wentylacyjnego w restauracji gwarantuje, że klienci nie będą czuli unoszącego się w powietrzu zapachu smażonego tłuszczu. Szybkość przeglądów i czyszczenia wentylacji można zdeterminować już w czasie jej projektowania stosując klapy rewizyjne, puszki filtrujące i kształtki rewizyjne.

W DG Cold dbamy o usuwanie zanieczyszczeń wewnętrznego powietrza zarówno jeśli chodzi o cząsteczki stałe – takie jak zarazki, bakterie, wirusy czy dym tytoniowy; jak i o gazy, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, formaldehydy, czy też tlenki azotu.

Przeglądy okresowe systemów wentylacji

Czysta instalacja wentylacji jest wymagana szeregiem rozporządzeń krajowych oraz unijnych. Wymagana jest również przez prawo budowlane. Do najważniejszych norm należą:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
  2. Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 nr 106 poz. 1126), Art. 62.1
  3. Norma PN-EN 12097:2007
  4. Norma PN-EN 13779:2007
  5. Norma EN 15780
Projektowanie wentylacji
Montaż wentylacji w budynku

Co zawiera usługa projektowania czyszczenia wentylacji?

  • Czyszczenie instalacji kanałowej – czyszczenie kanałów wentylacyjnych
  • Przeglądy okresowe wentylacji w budynkach mieszkalnych
  • Usuwanie bakterii, wirusów, cząsteczek pyłów, usuwanie nieprzyjemnych zapachów